top of page
logo GCV2019 circle1.png
Dinh Quoc

Dinh Quoc

123

123

Duy Thanh

Duy Thanh

Anh Tuyet

Anh Tuyet

Ha Vinh Nghi

Ha Vinh Nghi

Hoang Thien

Hoang Thien

Kevin Phan

Kevin Phan

Hieu Truong

Hieu Truong

Quang Trung

Quang Trung

Minh Vy

Minh Vy

Quach Nam

Quach Nam

Quoc Cuong

Quoc Cuong

Quynh Anh

Quynh Anh

Thu Thao

Thu Thao

Thu Suong

Thu Suong

Thu Thuy

Thu Thuy

Thuc Man

Thuc Man

thuclinh GCV

thuclinh GCV

Viet Hung

Viet Hung

Vinh Tran

Vinh Tran

Final Poster GCV 2019 22222.jpg

SPONSORED BY PHAN THANH RECORDING STUDIO

BAN GIÁM KHẢO GIỌNG CA VÀNG HOUSTON 2019

NS VIỄN PHƯƠNG         CA SĨ KIM PHƯỢNG       NS HOÀNG CẦM

bottom of page